Małgorzata Mikołajczyk: strona autora

BRIDGES – mosty budowane pomiędzy matematyką i sztuką

Żuraw matematyczny

Matematyka przyjemna i pożyteczna

Mała Delta: MiniMaraton Matematyczny

Odpowiedzi i punktacja zadań MiniMaratonu Matematycznego

Mała Delta: mmm z wizytą w Delcie, czyli lekcja z okazji Festiwalu Nauki

Obalenie twierdzenia Pitagorasa

Wędrówki