Michał Miśkiewicz: strona autora

Babo, babo, udaj się!

Michał Miśkiewicz usypuje kopczyki z piasku i z pomocą analizy matematycznej stara się zrozumieć ich kształt

Dyskretny wzór Itô

Michał Miśkiewicz omawia pozornie paradoksalny wzór opisujący zachowanie błądzenia losowego

Mały krok dla człowieka, wielki skok dla indukcji

Michał Miśkiewicz pokazuje, że rozumowania indukcyjne można prowadzić nie tylko na liczbach naturalnych, ale i rzeczywistych

Problem kozy a piłka w puszce

Michał Miśkiewicz rozwiązuje przestrzenną wersję problemu kozy i pastwiska

Oblicza dualności

Michał Miśkiewicz pokazuje, do czego może nas doprowadzić rozważanie dualnych wielościanów

Z butelki Kleina i Salomon nie naleje?

Michał Miśkiewicz rozważa, ile stron ma butelka Kleina

Poznajmy topologię przez dotyk

Michał Miśkiewicz obiecuje, że przedstawi topologię w bardziej namacalny sposób

Czy dobrze rysuję obwarzanki?

Michał Miśkiewicz uczy się, jak rysować obwarzanki - z dzióbkiem czy bez?

Ktoś w Internecie się myli! czyli o twierdzeniu Clairaut

Michał Miśkiewicz tłumaczy, jak naprawdę wyglądają geodezyjne na torusie i lejku

Po co nam ∆?

Michał Miśkiewicz przybliża prawdziwe znaczenie wyróżnika ("delty") w rozwiązywaniu równań kwadratowych i sześciennych

Miara i całka

Michał Miśkiewicz pokazuje, jak z pojęcia miary wyrasta pojęcie całki i na odwrót

Matematyczne zoo

Michał Miśkiewicz prowadzi przez zoo pełne naturalnych problemów o dziwnych, zaskakujących (czy na pewno?) rozwiązaniach

Czy dy to iloraz dy i dx? dx

Michał Miśkiewicz wyjaśnia kontrowersje związane z definicją pochodnej

Jak się nie pomylić, czyli potęga matematycznego myślenia

Michał Miśkiewicz recenzuje książkę

Kartografia (normalna) Płaszczaków

Michał Miśkiewicz opowiada, jak Król Płaszczaków chciał stworzyć mapę swojego królestwa, i co z tego wynikło

3⩽π⩽4

Michał Miśkiewicz dowodzi, że gdyby inaczej mierzyć odległość, to i liczba π byłaby inna... ale niewiele inna

O tym, jak Martyngałow uratował królestwo

Michał Miśkiewicz i Zofia Miśkiewicz opowiadają bajkę z europejską opcją kupna w tle

O trójkątach (nie tylko) na sferze

O trójkątach na sferze

Bańka jaka jest, każdy widzi

Topologia na Antypodach

Gra w sumo

Czy Ziemia jest płaska? A może jednak?

Czy Ziemia jest płaska?

Symetria względem okręgu

Urok zbioru μ

Z trzema kropkami trzeba uważać...

Michał Miśkiewicz przestrzega przed pułapkami sumowania nieskończenie wielu liczb