Wiktor Marek: strona autora

Podstawy matematyki w wieku XX (4)

Podstawy matematyki w wieku XX (3)

Podstawy matematyki w wieku XX (2)

Podstawy matematyki w wieku XX

Andrzej Mostowski

Cudowne własności liczb

Kombinatoryka i boisko

Ponure skutki nieznajomości teorii mnogości

O zbiorach rozmytych

Semestr logiczny