Jerzy Bednarczuk: strona autora

Mało przekątnych – duży problem

Jerzy Bednarczuk szuka wielościanów o co najwyżej dwóch przekątnych

Izogonalne sprzężenie i symediany

Każdy czworokąt jest prostokątem

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Kąty w okręgu

Potęga punktu względem okręgu

Naprawdę się rusza

Mała Delta

Gdzie są środki?

Czworościan i sfery

Inwersja, stożkowe i inni

Cyrklem, linijką czy minikalkulatorem?

Cudowne własności liczb

Izometrie

Złośliwy czworościan

Wielościany gwiaździste